Biểu mẫu

Biên bản giao đồ khi nhân viên thôi việc

Biên bản giao đồ khi nhân viên thôi việc tại công ty

Bản đánh giá thích nghi để ký hợp đồng lao động

Bản đánh giá thích nghi để ký hợp đồng lao động

Biểu mẫu thay đổi tình trạng nhân sự

Biểu mẫu thay đổi tình trạng nhân sự

Biểu mẫu đánh giá xếp loại nhân viên_BBQ

Biểu mẫu đánh giá xếp loại nhân viên giành cho nhà hàng Nướng & Lẩu Chipa-Chipa BBQ

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Biểu mẫu theo dõi quá trình làm việc của nhân viên

Biểu mẫu theo dõi quá trình làm việc của nhân viên

Mẫu hồ sơ theo dõi quá trình đào tạo của nhân viên

Mẫu hồ sơ theo dõi quá trình đào tạo của nhân viên

Bản nhận xét sau thử việc _ NV khối nhà hàng

Bản nhận xét sau thử việc giành cho khối nhà hàng

Mẫu báo cáo tình trạng nhân sự

Mẫu báo cáo tình trạng nhân sự

Phiếu thông tin ứng viên

Đây là biểu mẫu giành cho các ứng viên nộp ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng của hệ thống nhà hàng Chipa-Chipa

   Back   1 | 2      last

Đang xem

Lượt truy cập

3

31119